2020

Таблица лиги 1

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 очки место

1

Гостев М

Х                    

2

Зюзин Д

  Х    
1
6:7(2) 6:1 10:8
1
6:1 6:3
1
6:0 6:2
0
1
6:3 6:2
   

3

Долбин А

    Х                

4

Болотин Д

      Х   0          

5

Ульянкин А

  0     Х 0   0      

6

Трифонов А

  0  
1
3:6 6:4 10:6
1
7:6(6) 6:7(5) 10:4
Х  
1
6:2 6:3
1
6:1 6:2
   

7

Кирьянов А

  0         Х        

8

Ключников Д

 
1
6:3 7:6(4)
   
1
6:2 6:4
0   Х
1
6:2 6:0
   

9

Танасов Д

  0       0   0 Х    

Расписание лиги 1

22.10 12.30  ДС «Олимпийский» Трифонов А Болотин Д
22.10 19.00 «Лев» Ключников Д Ульянкин А
29.10 20.00 «Лев» Ульянкин А Трифонов А
30.10 13.00 ДС «Олимпийский» Болотин Д Танасов Д
4.11 12.00 «Лев» Зюзин Д Трифонов А
5.11 18.00 ДС «Олимпийский» Танасов Д Зюзин Д
10.11 20.00 «Лев» Зюзин Д Ульянкин А
11.11 20.00 ДС «Олимпийский» Танасов Д Ключников Д
19.11 20.30 «Лев» Ключников Д Зюзин Д
21.11 15.00 ДС «Олимпийский» Танасов Д Трифонов А
22.11 19.00 «Лев» Зюзин Д Кирьянов А
26.11 20.30 «Лев» Ключников Д Трифонов А
       

Таблица лиги 2

  1 2 3 4 5 6 7 8 очки место

1

Михеев А

Х 0    
1
6:4 6:2
 
1
6:1 6:2
     

2

Колесников М

1
6:3 6:3
Х 0   6:3 3:2     0    

3

Расходчиков С

 
1
6:0 6:3
Х
1
6:2 6:3
1
6:1 6:4
1
6:2 6:1
1
7:6(4) 7:5
0    

4

Куличков С

    0 Х
1
6:0 2:6 12:10
  0 7:6    

5

Булдаков А

0 3:6 3:2 0 0 Х  
1
6:3 6:1
0    

6

Назьмов А

    0     Х 0      

7

Юрчук Д

0   0
1
4:6 7:5 6:2
0
1
6:2 6:2
Х      

8

Уразгильдеев Р

 
1
6:4 6:0
1
7:5 6:1
6:7
1
6:1 6:0
    Х    

Расписание лиги 2

19.10 18.00 ДС «Олимпийский» Колесников М Михеев А
22.10 19.00 «Лев» Расходчиков С Булдаков А
23.10 18.00 «Лев Булдаков А Юрчук Д
29.10 18.30 «Лев» Расходчиков С Уразгильдеев Р
30.10 15.00 «Лев» Колесников М Булдаков А
30.10 18.00 «Лев» Михеев А Юрчук Д
3.11 20.00 «Лев» Уразгильдеев Р Булдаков А
6.11 18.00 «Лев» Юрчук Д Куличков С
7.11 13.00 «Лев» Расходчиков С Колесников М
12.11 19.00 «Лев» Куличков С Расходчиков С
12.11 20.00 «Лев» Колесников М Уразгильдеев Р
13.11 18.00 «Лев» Юрчук Д Куличков С
14.11 16.00 ДС «Олимпийский» Михеев А Булдаков А
15.11 18.00 «Лев» Назьмов А Юрчук Д
17.11 19.30 «Лев» Расходчиков С Назьмов А
20.11 14.00 «Лев» Колесников М Булдаков А
20.11 14.00 «Лев» Куличков С Уразгильдеев Р
27.11 16.00 «Лев» Булдаков А Куличков С
27.11 18.00 «Лев» Расходчиков С Юрчук Д
       

Таблица лиги 3

  1 2 3 4 5 6 7 очки место

1

Атаманов А

Х
1
6:2 4:6 10:3
1
7:5 6:4
1
6:4 4:6 6:2
0
1
7:6(5) 6:3
1
7:5 5:7 14:12
5  

2

Кочергин С

0 Х   0
1
6:3 4:6 10:7
0      

3

Батин А

0   Х 0 0 0      

4

Нестеренко Ю

0
1
6:0 6:0
1
4:6 6:3 10:2
Х
1
6:3 6:0
1
6:1 6:7 10:7
     

5

Мызенкова Ю

1
1:6 7:6(6) 10:5
0
1
6:2 6:4
0 Х 0 0 2  

6

Господинов С

0
1
6:2 6:2
1
6:2 6:1
0
1
6:3 7:6(4)
Х
1
6:3 6:4
4  

7

Зимняков Ал-др

0      
1
6:4 2:6 16:14
0 Х    

Расписание лиги 3

21.10 13.00 ДС «Олимпийский» Нестеренко Ю Батин А
21.10 20.00 ДС «Олимпийский» Господинов С Зимняков Ал-др
24.10 13.00 «Лев» Нестеренко Ю Мызенкова Ю
27.10 13.30 ДС «Олимпийский» Мызенкова Ю Батин А
28.10 20.00 ДС «Олимпийский» Зимняков Ал-др Атаманов А
28.10 20.30 ДС «Олимпийский» Господинов С Кочергин С
30.10 20.00 «Лев» Нестеренко Ю Господинов С
31.10 12.00 ДС «Олимпийский» Кочергин С Мызенкова Ю
1.11 11.00 «Лев» Мызенкова Ю Атаманов А
4.11 20.00 ДС «Олимпийский» Атаманов А Господинов С
7.11 15.00 «Лев» Нестеренко Ю Атаманов А
7.11 16.00 ДС «Олимпийский» Господинов С Мызенкова Ю
10.11 19.00 «Лев» Мызенкова Ю Зимняков Ал-др
11.11 12.00 ДС «Олимпийский» Батин А Атаманов А
11.11 20.30 «Лев» Кочергин С Нестеренко Ю
18.11 19.00 ДС «Олимпийский» Господинов С Батин А
18.11 20.00 ДС «Олимпийский» Кочергин С Атаманов А
18.11. 21.00 «Лев» Зимняков Ал-др Нестеренко Ю
       

Таблица лиги 4

  1 2 3 4 5 6 7 очки место

1

Рябов О

Х
1
6:0 5:7 6:4
1
6:7(5) 6:1 6:3
1
6:0 6:4
   
1
6:3 7:5
   

2

Алмаметов В

0 Х 0 0 0   0    

3

Антонов Г

0
1
6:2 6:3
Х
1
6:3 7:5
0  
1
7:6(7) 6:3
   

4

Киреев А

0
1
6:1 6:3
0 Х
1
6:4 6:3
 
1
6:3 6:3
   

5

Гунченко Е

 
1
6:2 2:6 6:3
1
6:2 6:2
0 Х        

6

Тишин Е

          Х      

7

Храмеев С

0
1
6:2 1:6 10:7
0 0     Х    

Расписание лиги 4

24.10 12.00 ДС «Олимпийский» Антонов Г Киреев А
28.10 20.30 ДС «Олимпийский» Рябов О Антонов Г
30.10 20.00 ДС «Олимпийский» Алмаметов В Рябов О
1.11 16.00 «Лев» Киреев А Храмеев С
4.11 9.00 «Лев» Алмаметов В Киреев А
6.11 20.30 ДС «Олимпийский» Рябов О Алмаметов В
8.11 16.00 «Лев» Храмеев С Антонов Г
11.11 20.30 ДС «Олимпийский» Антонов Г Рябов О
13.11 20.30 ДС «Олимпийский» Рябов О Киреев А
15.11 16.00 «Лев» Храмеев С Алмаметов В
18.11 13.00 «Лев» Алмаметов В Антонов Г
20.11 20.30 ДС «Олимпийский» Рябов О Храмеев С
21.11 12.00 «Лев» Киреев А Гунченко Е
25.11 11.00 «Лев» Гунченко Е Антонов Г
27.11 12.00 «Лев» Алмаметов В Гунченко Е
       

Таблица лиги 5

  1 2 3 4 5 6 7 очки место

1

Ибрагимов И

Х
1
6:2 6:3
1
6:2 6:3
1
6:0 6:0
1
7:5 6:0
1
6:2 6:1
     

2

Шувалов Д

0 Х     0        

3

Тузов Н

0   Х
1
6:0 6:3
1
3:6 6:2 6:1
1
6:3 4:6 6:1
6:4 2:6 3:3    

4

Кульчихин А

0   0 Х   0 0    

5

Меркулов А

0
1
3:6 6:2 11:6
0   Х
1
4:6 7:6 10:5
0    

6

Хальметов И

0   0
1
6:2 6:0
0 Х      

7

Волков С

    4:6 6:2 3:3
1
6:3 6:1
1
5:7 6:2 6:4
  Х    

Расписание лиги 5

17.10 11.00 СОК «Семейный» Волков А Меркулов А
18.10 11.00 ДС «Олимпийский» Меркулов А Ибрагимов И
24.10 10.00 ТЦ «Виктория» Ибрагимов И Шувалов Д
27.10 18.00 ДС «Олимпийский» Кульчихин А Ибрагимов И
27.10 10.30 ДС «Олимпийский» Хальметов И Тузов Н
29.10 20.00 ДС «Олимпийский» Тузов Н Меркулов А
4.11 9.30 ДС «Олимпийский» Ибрагимов И Тузов Н
4.11 11.00 ДС «Олимпийский» Хальметов И Меркулов А
12.11 18.00 ДС «Олимпийский» Тузов Н Кульчихин А
14.11 14.30 ДС «Олимпийский» Кульчихин А Хальметов И
20.11 11.00 ДС «Олимпийский» Хальметов И Ибрагимов И
21.11 10.00 «Лев» Шувалов Д Меркулов А
21.11 13.00 ДС «Олимпийский’ Кульчихин А Волков С 
26.11 20.00 ДС «Олимпийский» Волков С Тузов Н
28.11 11.00 ДС «Олимпийский» Хальметов И Волков С
28.11 13.30 ДС «Олимпийский» Кульчихин А Шувалов Д
       

Заявившиеся

Заявившиеся:

 1. Долбин Алексей
 2. ГостевМаксим
 3. Трифонов Александр
 4. Зюзин Дмитрий
 5. Болотин Дмитрий
 6. Ульянкин Александр
 7. Кирьянов Александр
 8. Ключников Денис
 9. Танасов Денис
 10. Михеев Андрей
 11. Расходчиков Сергей
 12. Куличков Сергей
 13. Колесников Михаил
 14. Юрчук Дмитрий
 15. Булдаков Артём
 16. Назьмов Алексей
 17. Уразгильдеев Рашид
 18. Атаманов Александр
 19. Кочергин Сергей
 20. Батин Анатолий
 21. Мызенкова Юлия
 22. Господинов Станислав
 23. Нестеренко Юрий
 24. Рябов Олег
 25. Алмаметов Валерий
 26. Антонов Геннадий
 27. Гунченко Евгений
 28. Зимняков Александр
 29. Тишин Евгений
 30. Киреев Андрей
 31. Храмеев Сергей
 32. Шувалов Дмитрий
 33. Тузов Никита
 34. Кульчихин Арсений
 35. Меркулов Артем
 36. Хальметов Ильяс
 37. Ибрагимов Ильяс

Летний кубок МЦН 2020

                           
          Финал
   1/8   1/4  1/2 
                             
 

 

 

             
1              
     

 

 

           Зюзин Д

         
               
 

 

 

             
2              
         

 

       Зюзин Д

     
        8.09 18.00 «Семейный»      
 

 

     Куличков С

      6:1 6:2      
3              
     

 

 

         Куличков С

         
    3.09 18.00 СОК «Семейный»          
 

 

         Колесников М

  6:4 2:6 11:9          
4              
             

 

         Зюзин Д

 
            11.09 18.30 «Семейный»  
 

 

 

          6:2 4:1 отк.  
5              
     

 

 

      Уразгильдеев Р

         
               
 

 

 

             
6              
         

 

 

        Уразгильдеев Р

     
        3.09 19.00 «Лев»      
 

 

 

      7:6 6:3      
7              
     

 

         Ульянкин А

         
               
 

 

 

             
8              
                 
                 

 

      Зюзин Д

 
 

 

 

      14.09 19.00 «Семейный»    
9           6:2 6:3    
     

 

     Ключников Д

         
               
 

 

 

             
10              
         

 

        Ключников Д

     
        4.09 17.30 «Семейный»      
 

 

 

      6:4 6:4      
11              
     

       Булдаков А

 

         
               
 

 

 

             
12              
             

 

       Ключников Д

 

 
            7.08 19.00 «Семейный»  
 

 

        Расходчиков С

          2:6 6:3 10:6  
13              
     

 

         Расходчиков С

         
    1.09 19.30          
 

 

      Мызенкова Ю

  6:2 6:4          
14              
         

 

       Трифонов А

     
        4.09 19.00 «Семейный»      
 

 

 

      7:5 6:3      
15              
     

 

       Трифонов А

         
               
 

 

 

 

             
16              
                       

Малый летний кубок МЦН 2020

                           
          Финал
   1/8   1/4  1/2 
                             
 

 

 

             
1              
     

 

 

      Господинов С

         
               
 

 

 

             
2              
         

 

        Господинов С

     
        9.09 18.00 «Семейный»      
 

 

        Храмеев С

      6:1 6:2      
3              
     

 

 

      Алмаметов В

         
    3.09 18.00 СОК «Семейный»          
 

       Алмаметов В

 

  5:7 6:4 10:6          
4              
             

 

      Господинов С

 
            16.09 19.00 «Олимпийский»  
 

 

 

          7:6 2:6 6:2  
5              
     

 

 

      Атаманов А

         
               
 

 

 

             
6              
         

 

 

        Атаманов А

     
        10.09 19.30 «Семейный»      
 

 

 

      7:5 6:2      
7              
     

 

      Ибрагимов И

         
               
 

 

 

             
8              
                 
                 

 

       Господинов С

 
 

 

 

      18.09 19.00 «Олимпийский»    
9           6:4 6:4    
     

 

       Нестеренко Ю

         
               
 

 

 

             
10              
         

 

     Нестеренко Ю

     
        3.09 15.00 СОК «Семейный»      
 

 

 

      6:1 6:2      
11              
     

 

      Батин А

         
               
 

 

 

             
12              
             

 

 

         Нестеренко Ю

 
            11.09 20.30 «Семейный»  
 

 

 

          6:4 6:3  
13              
     

 

       Рябов О

         
               
 

 

 

             
14              
         

 

       Рябов О

     
        7.09 20.30 «Семейный»      
 

 

 

      3:6 6:1 10:5      
15              
     

 

       Антонов Г

         
               
 

 

 

 

             
16              
                       

Таблица группы А

  1 2 3 4 очки место

1

Зюзин Д

Х
1
7:5 6:1
1
7:6(4) 6:1
1
6:3 6:0
3 1

2

Расходчиков С

0 Х
1
6:4 6:2
1
6:4 6:2
2 2

3

Господинов С

0 0 Х
1
6:0 6:0
1 3

4

Батин А

0 0 0 Х 0 4

Таблица группы Б

  1 2 3 4 очки место

1

Трифонов А

Х 1
1
7:5 6:3
1
6:0 6:3
3 1

2

Куличков С

0 Х
1
6:4 6:2
1
6:1 6:1
2 2

3

Антонов Г

0 0 Х
1
6:4 6:4
1 3

4

Храмеев С

0 0 0 Х 0 4

Таблица группы В

  1 2 3 4 очки место

1

Ульянкин А

Х
1
7:6(5) 6:1
1
7:5 6:3
1
6:3 6:1
3 1

2

Атаманов А

0 Х 0
1
6:4 6:2
1 3

3

Булдаков А

0
1
6:4 6:4
Х
1
6:3 6:4
2 2

4

Рябов О

0 0 0 Х 0 4
Обратная связь

Свои пожелания и предложения, касающиеся нашей работы, можно отправить на нашу электронную почту:

tennis58@inbox.ru

Спасибо за участие!

Погода в городе
Управление